آخرین اخبار مدارس


29 دیدبیرستان دوره دوم دخترانه سما

11 دیدبیرستان دوره دوم دخترانه سما

28 آذردبیرستان دوره دوم دخترانه سما

28 آذردبیرستان دوره دوم دخترانه سما

28 آذردبیرستان دوره دوم دخترانه سما

27 آذردبیرستان دوره دوم دخترانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبستان پسرانه سما 2

دبستان پسرانه سما 2

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبستان پسرانه سما 2

دبستان پسرانه سما 2

دبستان پسرانه سما 2

دبستان پسرانه سما 2

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبستان دخترانه سما 2

مومو اخمو

تونی گراس

داستان های اجتماعی

دبستان دخترانه سما 2

زمان و فصل ها

برنداوال بال

زمان و فصل ها

دبستان دخترانه سما 2

دایره المعارف فوتبال

فرانسوز دو کیبرت

دریا

دبستان دخترانه سما 2

دایره المعارف حیوانات مزرعه

فرانسوز دو کیبرت

حیوانات مزرعه

دبستان دخترانه سما 2

شادی و باغ وحش جادویی

سمیه حسینی

شعر

دبستان دخترانه سما 2

آرش و مترسک مزرعه

سیدمحمدرضا هاشم الحسینی

داستان های اجتماعی

دبستان دخترانه سما 2

دایره المعارف نوجوان

صذیقه خداخواه

بدن انسان

دبستان دخترانه سما 2

بیلی بی حوصله

تونی گراس

داستان های اجتماعی

دبستان دخترانه سما 2

حشرات

آماندا انیل

حشرات

دبستان دخترانه سما 2

هانی همه چی داده

تونی گراس

داستان های اجتماعی

دبستان دخترانه سما 2

آموزش وضو و تیمم

مهدی وحیدی صدر

شعر وضو

دبستان دخترانه سما 2

این ایستگاه قطار شیمو مسافر داره

ناصر کشاورز

شعر

آخرین افتخارات مدارس


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

کیانا خورسندی

مسابقه: عکاسی

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

تارا رحمت اللهی

مسابقه: کاراته

رتبه: سوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

شکوفه داودی

مسابقه: وبلاگ نویسی

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

ریحان حق گوی

مسابقه: پرسش مهر-نقاشی

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

شکوفه داودی

مسابقه: پرسش مهر-خوشنویسی

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

مریم علیزاده

مسابقه: موسیقی- تنبک

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

حنمانه احسانی

مسابقه: جشنواره خوارزمی- عکاسی

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

آیناز اسد پور

مسابقه: هنر های تجسمی-طراحی

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

شکوفه داودی

مسابقه: پرسش مهر-خوشنویسی

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

شکوفه داودی

مسابقه: جشنواره نوجوان سالم

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

یکتا حسین زاده

مسابقه: نمایش عروسکی

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما 1

گروهی

مسابقه: سرود همگانی

رتبه: سوم


تحقیق و پروژه دانش آموزان


دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

آیدا صمدائی

زندگینامه امام علی (ع)

متولدین هفته (دانش آموزان)


دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

سحرالسادات علويان پطرودي

1380/10/24

دبستان دخترانه سما 2

شيدا فلاح نژادواسكسي

1388/10/29

دبستان دخترانه سما 2

حنانه حسين زاده

1386/10/27

دبستان دخترانه سما 1

سيده سنا ساداتي گل افشاني

1391/10/26

دبستان دخترانه سما 2

هستي ولي زاده

1390/10/28

دبستان دخترانه سما 1

يلدا ميرزاجاني

1391/10/24

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

ترمه قلي پور

1381/10/29

دبستان دخترانه سما 2

ترنم باقري

1385/10/27

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دلارام رعيت پرورتلوكي

1381/10/30

دبستان پسرانه سما 2

ابوالفضل فتحي ارطه

1390/10/26

هنرستان پسرانه سما

اميرحسين محمدي

1379/10/25

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

زهرا قنبري كوچكسرائي

1380/10/29

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

كيانا دلشاد

1380/10/24

دبستان پسرانه سما 2

ايليا جعفري

1385/10/28

دبستان دخترانه سما 1

فاطيما تقوي چمازكتي

1390/10/27

دبستان پسرانه سما 1

اميرمحمد اسلام نظر

1390/10/25

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

امير حسين رمضاني ملك كلائي

1380/10/29