آخرین اخبار مدارس


13 فروردیندبیرستان دوره دوم پسرانه

12 فروردیندبیرستان دوره دوم پسرانه

01 اسفنددبستان پسرانه 2

30 بهمندبیرستان دوره دوم پسرانه

29 بهمندبیرستان دوره دوم پسرانه

29 بهمندبستان پسرانه 2

29 بهمندبستان پسرانه 2

29 بهمندبستان پسرانه 2

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبیرستان دوره دوم دخترانه

دبیرستان دوره دوم دخترانه

دبیرستان دوره اول دخترانه

دبیرستان دوره اول دخترانه

دبیرستان دوره دوم دخترانه

دبیرستان دوره دوم دخترانه

دبیرستان دوره دوم دخترانه

دبیرستان دوره دوم دخترانه

دبیرستان دوره اول دخترانه

دبیرستان دوره اول دخترانه

دبیرستان دوره دوم دخترانه

دبیرستان دوره دوم دخترانه

دبیرستان دوره دوم پسرانه

دبیرستان دوره دوم پسرانه

دبیرستان دوره دوم پسرانه

دبیرستان دوره دوم پسرانه

دبیرستان دوره دوم پسرانه

دبیرستان دوره دوم پسرانه

دبیرستان دوره اول دخترانه

دبیرستان دوره اول دخترانه

دبیرستان دوره اول دخترانه

دبیرستان دوره اول دخترانه

دبیرستان دوره دوم دخترانه

دبیرستان دوره دوم دخترانه

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبستان دخترانه 2

طبیعت ترسناک

نیک آرنولد

علمی

دبستان دخترانه 2

علوم تجربی

باربارا تیلور

علوم تجربی

دبستان دخترانه 2

مرغ ماهی خوار

اسماعیل هنرمندنیا

داستان های حیوانات

دبستان دخترانه 2

هالی حال به هم زن

تونی گراس

داستان های اجتماعی

دبستان دخترانه 2

دی دی دیرکن

تونی گراس

داستان های اجتماعی

دبستان دخترانه 2

نی نی کوچولو گل پره

ناصرکشاورز

شعر کودکانه

دبستان دخترانه 2

خود آزمایی های علوم

نیک آرنولد

علمی

دبستان دخترانه 2

وسواس

مرتضی ریوفی

جنبه های قرآنی

دبستان دخترانه 2

توله قرمزهای قاضی

محمدحسین صلواتیان

داستان کوتاه

دبستان دخترانه 2

خاطرات شیرین بچه های دهه 60

کارشناسان گروه ابتدایی

فارسی-کتاب درسی

دبستان دخترانه 2

شعرهایی برای دختربچه ها

مریم اسلامی

شعر

دبستان دخترانه 2

دایناسورها

رود تیودورو

دایناسورها

آخرین افتخارات مدارس


هنرستان پسرانه

همایون رحیمی

مسابقه: کتاب خوانی

رتبه: اول

دبستان پسرانه 2

محمدروحی

مسابقه: هوای پاک

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه

ترنم محمدی

مسابقه: انشاء استکبار ستیزی

رتبه: اول

هنرستان پسرانه

آرمین رجبی

مسابقه: مداحی

رتبه: اول

هنرستان پسرانه

محمد رضا محمدی

مسابقه: حافظ شناسی

رتبه: اول

هنرستان پسرانه

امیر حسین رزاقی

مسابقه: خوارزمی

رتبه: اول

هنرستان پسرانه

ابوالفضل اکبری

مسابقه: تفسیرقرآن کریم

رتبه: اول

دبستان پسرانه 2

حسین اقا مولا

مسابقه: روز دانش اموز

رتبه: اول

دبستان دخترانه 2

شیده خلیلی

مسابقه: مسابقه کاراته

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول دخترانه

مهدیه باقری

مسابقه: نقاشی انتظار ظهور

رتبه: دوم

دبستان دخترانه 2

سیده هستی عسگر زاده

مسابقه: پرسش مهر ریاست جمهوری

رتبه: دوم

هنرستان پسرانه

آرمین رجبی

مسابقه: سرود گروهی

رتبه: دوم


تحقیق و پروژه دانش آموزان


دبیرستان دوره دوم پسرانه

طاها محسنی

آسیب شناسی شبکه های اجتماعی در مدارس

دبیرستان دوره دوم پسرانه

امیرحسین آقاجانی

فناوری نانو چیست

دبیرستان دوره دوم پسرانه

امیرحسین آقاجانی - طاها محسنی - ابوالفضل شیرخانی

تاثیر فضای مجازی در سلامت دانش آموزان دبیرستان

دبیرستان دوره دوم پسرانه

نیک ذاتی و جمشیدی

سلامت روان و مدرسه کارآمد

دبیرستان دوره دوم پسرانه

رضا اصغرنژاد

مهارت های مطالعه

متولدین هفته (دانش آموزان)


هنرستان پسرانه

اميرحسين مرادي فر

1381/01/21

دبستان دخترانه 2

حديث رزقي كاسكري

1389/01/16

دبیرستان دوره دوم پسرانه

علي متدين

1382/01/17

دبستان دخترانه 2

كيانا سال افزون

1391/01/21

دبیرستان دوره دوم دخترانه

شيوا منصوري حبيب آبادي

1381/01/19

دبستان دخترانه 1

مهسا نوري نژاد

1388/01/18

دبستان دخترانه 2

ستايش هادي نژاد

1388/01/18

دبستان پسرانه 2

اميرمحمد برومند

1389/01/17

دبستان پسرانه 1

آرتا عباسي

1391/01/20

دبیرستان دوره دوم دخترانه

مهديه عباسپور

1382/01/21

دبستان دخترانه 2

سوگل حق دوست وسطي كلائي

1391/01/17

دبستان دخترانه 1

حلما مهرداد

1392/01/20

دبیرستان دوره دوم پسرانه

اميرحسين آقاجاني

1383/01/21

دبستان دخترانه 1

هانا اصغرپور

1390/01/17

دبستان پسرانه 1

كيان محبي

1390/01/17

دبستان دخترانه 1

محيا اميري

1390/01/16

دبستان دخترانه 1

يسنا صالحي نيا

1391/01/22