آخرین اخبار مدارس


27 آذردبیرستان دوره اول دخترانه سما

27 آذردبیرستان دوره اول دخترانه سما

27 آذردبیرستان دوره اول دخترانه سما

26 آباندبیرستان دوره دوم دخترانه سما

26 آباندبیرستان دوره دوم دخترانه سما

26 آباندبیرستان دوره دوم دخترانه سما

23 آباندبیرستان دوره دوم دخترانه سما

23 آباندبیرستان دوره دوم دخترانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبستان پسرانه سما 2

دبستان پسرانه سما 2

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبستان پسرانه سما 2

دبستان پسرانه سما 2

دبستان پسرانه سما 2

دبستان پسرانه سما 2

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبستان دخترانه سما 2

قصه پیامبران حضرت سلیمان (ع)

حسین فتاحی

زندگی پیامبران

دبستان دخترانه سما 2

نحوه رشد پروانه ها

آنجلا رویستون

پروانه ها

دبستان دخترانه سما 2

کلاس علوم

داریوش دماوندی

داستان تخیلی

دبستان دخترانه سما 2

قرآن برای بچه ها

ملیحه ابراهیمی

قرآن احادیث اخلاقی

دبستان دخترانه سما 2

معجزه های پیامبر اسلام

عزت سنایی راد

محمد پیامبر اسلام

دبستان دخترانه سما 2

آزمایش علمی درباره زیست شناسی

مهرداد عرفانیان

زیست شناسی

دبستان دخترانه سما 2

نحوه رشد قورباغه ها

آنجلا رویستون

قورباغه ها

دبستان دخترانه سما 2

گوارش نفرت انگیز

نیک آرنولد

علمی

دبستان دخترانه سما 2

این ایستگاه قطار شیمو مسافر داره

ناصر کشاورز

شعر

دبستان دخترانه سما 2

قصه های حیوانات در قرآن خر حضرت خضر

عبدالودودامین

قصه حیوانات

دبستان دخترانه سما 2

چه کسی دم ندارد

داریوش صادقی-مریم ماستری

آموزش حروف الفبا

دبستان دخترانه سما 2

ای.تی.در جست و جوی گیاهان

سیمون اسمایلی

گیاهان

آخرین افتخارات مدارستحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان پسرانه سما 2

ابوالفضل نعمتي

1389/08/29

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

كيميا رستمي طارسي

1383/08/27

دبستان دخترانه سما 2

نيايش ناصري الاشتي

1387/08/23

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

سلما وطن دوست

1385/08/30

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

ثنا شكري اسكندركلائي

1381/08/26

هنرستان پسرانه سما

حسين اكبري اسبوكلائي

1379/08/25

دبستان دخترانه سما 2

نيوشا محمودي

1389/08/25

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

اميرحسين گلي حاجيكلا

1383/08/30

دبستان دخترانه سما 2

صالحه صادقي قاديكلائي

1389/08/24

دبستان دخترانه سما 2

كوثر رمضاني

1391/08/29

دبستان دخترانه سما 2

الينا علي نژاد

1391/08/23

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

مبينا گرائلي

1381/08/29

دبستان پسرانه سما 2

مطيعا همتي باروق

1390/08/28

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

شيوا رحماني

1381/08/26

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

سارا درويشي نژاد خنار

1382/08/28