آخرین اخبار مدارس


30 بهمندبستان دخترانه سما 1

30 بهمندبستان دخترانه سما 1

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان دخترانه سما 1

دبستان دخترانه سما 1

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبستان دخترانه سما 1

دبستان دخترانه سما 1

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبستان دخترانه سما 1

دبستان دخترانه سما 1

دبستان دخترانه سما 1

دبستان دخترانه سما 1

دبستان دخترانه سما 1

دبستان دخترانه سما 1

دبستان دخترانه سما 1

دبستان دخترانه سما 1

دبستان دخترانه سما 1

دبستان دخترانه سما 1

دبستان دخترانه سما 1

دبستان دخترانه سما 1

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبستان دخترانه سما 1

دبستان دخترانه سما 1

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبستان دخترانه سما 2

آقاغوله و انگشتر سحرآمیز

سعید سلیمان زاده

داستان کوتاه

دبستان دخترانه سما 2

علی کوچولو و پروانه

اسدالله شعبانی

شعر

دبستان دخترانه سما 2

دایره المعارف گرگ ها

آکنس واندویل

گرگ ها

دبستان دخترانه سما 2

قصه های دلنشین ایرانی

کاوه کاغذچی محمدی

داستان های کوتاه فارسی

دبستان دخترانه سما 2

15 قصه برای کودکان

مریم مقبلی-حسین فتاحی-فروزنده

داستان های تخیلی

دبستان دخترانه سما 2

جادوگر شهر از

علی آشنا

داستان های تخیلی

دبستان دخترانه سما 2

علا الدین و چراغ جادو

ودپراکاش چاولا

داستان کوتاه

دبستان دخترانه سما 2

اصول روان سنجی و روان آزمایی

دکتر حسن پاشا شریفی

روانشناسی

دبستان دخترانه سما 2

حضرت عیسی

اسماعیل هنرمندنیا

داستان قرآن

دبستان دخترانه سما 2

قصه های شاهنامه زال و سیمرغ

ایلناز ابراهیمی

داستان های حماسی

دبستان دخترانه سما 2

آب و هوا

محمد رضا شمس

آب و هوا

دبستان دخترانه سما 2

چراهای شگفت انگیز حمل و نقل

کریستینوفر مینارد

حمل و نقل

آخرین افتخارات مدارس


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

آیدا صمدایی

مسابقه: داستان نویسی پرسش مهر

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما 1

پوریا قلی نژاد

مسابقه: پرسش مهر

رتبه: دوم

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

فاطمه زهرا مرادی

مسابقه: کاراته

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

مبینا نامدار

مسابقه: وبلاگ

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

خدیجه شاکری

مسابقه: بازیگری تئاتر

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما 1

کیان جمشیدی

مسابقه: کتابخوانی

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما 2

آیدین شمس

مسابقه: دست ساخته های دانش آموزی

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

بهار رضائی

مسابقه: تفسیر مسابقه قرآنی آموزش و پرورش

رتبه: دوم

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

سیده نرجس نوربخش

مسابقه: مفاهیم طرح قدس سما

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما 1

محمدرضا علیزاده

مسابقه: مقاله نویسی به مناسبت هفته کتاب

رتبه: دوم

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

زهرا ناظری

مسابقه: مفاهیم طرح قدس سما

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

ثنا شکری

مسابقه: پیشرفت تحصیلی

رتبه: اول


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبیرستان دوره اول پسرانه سما

ماهان مرزباني سنگتابي

1381/11/28

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

حانيه اسكندري خانقاهي

1379/11/30

دبستان دخترانه سما 2

دينا پرتوي

1385/11/23

دبستان پسرانه سما 2

ارش تقوي ساروكلاءي

1385/11/25

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

هانيه عبدي كله بني

1378/11/25

دبستان پسرانه سما 2

پارسا محمدپوروندي

1390/11/27

دبستان پسرانه سما 1

حسام خادمي شورمستي

1385/11/24

دبستان پسرانه سما 1

عرشيا ناصري

1388/11/25

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

فائزه مجيدي قاديكلايي

1382/11/28

دبستان دخترانه سما 1

ترنم اولادي

1385/11/30

دبستان دخترانه سما 1

مرسين حيدريان ايوريق

1387/11/30

دبستان دخترانه سما 1

افق باهوطرودي

1387/11/26

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

روژينا زارع نژاد ساروكلايي

1382/11/25

دبستان دخترانه سما 2

ماه تيسا كمالي فر

1389/11/27

دبستان پسرانه سما 2

پارسا فرمانبردارقاديكلائي

1387/11/27

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

اميرحسين كوپائي حاجي

1380/11/25

دبستان دخترانه سما 2

يكتا صمدي

1387/11/29

دبستان پسرانه سما 2

اميرعباس محمدپور

1386/11/23

دبستان پسرانه سما 2

كارن امامي قراء

1390/11/30

دبستان پسرانه سما 1

اميرمحمد مرادي مومجي

1389/11/28