آخرین اخبار مدارس


19 اسفنددبستان پسرانه سما 2

19 اسفنددبستان پسرانه سما 2

19 اسفنددبستان پسرانه سما 2

15 اسفنددبیرستان دوره دوم دخترانه سما

11 اسفنددبیرستان دوره دوم دخترانه سما

11 اسفنددبستان پسرانه سما 2

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبستان پسرانه سما 2

دبستان پسرانه سما 2

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبستان دخترانه سما 2

اختراعات

باربارا تیلور

اختراعات

دبستان دخترانه سما 2

داستان کلیله و دمنه طوطی و موش زیرک

اسماعیل هنرمندنیا

داستان های حیوانات

دبستان دخترانه سما 2

من دوست دارم

داریوش صادقی-مریم ماستری

آموزش حروف الفبا

دبستان دخترانه سما 2

آواز بامزه

فریبرز سلطانی

داستان کوتاه

دبستان پسرانه سما 2

شناخت محیط زیست

امانوئل پارواسین

محیط زیست

دبستان دخترانه سما 2

نخستین اطلس پرچم من

علی بشر دانش

پرچم من

دبستان دخترانه سما 2

مار اخمو

فریبرز سلطانی

داستان کوتاه

دبستان دخترانه سما 2

زندگی سیاسی امام حسن ع

علامه جعفر مرتضی عاملی

زندگی نامه امام حسن ع

دبستان دخترانه سما 2

مصاحبه تشخیصی

مهدی خدادادی

روانشناسی بالینی

دبستان دخترانه سما 2

انرژی

واحد تحقیقات

انرژی

دبستان دخترانه سما 2

قصه های بهلول-ضربه کاری

احمدعربلو

لطیفه

دبستان دخترانه سما 2

توله قرمزهای قاضی

محمدحسین صلواتیان

داستان کوتاه

آخرین افتخارات مدارس


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

سارا دروی نژاد

مسابقه: قلم فلزی

رتبه: سوم

دبستان دخترانه سما 1

آوا خستو

مسابقه: مسابقات قصص پیامها و سور قرآنی

رتبه: رتبه برتر

دبستان دخترانه سما 1

آیلین طالبی

مسابقه: احکام

رتبه: رتبه برتر

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

فاطمه قنبری

مسابقه: سفال

رتبه: سوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

یکتا حسین زاده

مسابقه: نمایش عروسکی

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

نغمه رمضانی

مسابقه: سعدی شناسی- درک مفاهیم

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما 1

مبینا عسگری

مسابقه: نمایش عروسکی

رتبه: سوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

شکوفه داودی

مسابقه: وبلاگ نویسی

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

هدیه یزدانی

مسابقه: کشتی

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما 1

شورای دانش آموزی

مسابقه: یادواره شهدا

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

کیانا خورسندی

مسابقه: عکاسی

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

شکوفه داودی

مسابقه: پرسش مهر-خوشنویسی

رتبه: دوم


تحقیق و پروژه دانش آموزان


دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

الهه معینی

حذف آلودگی آب

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

آیدا صمدائی

زندگینامه امام علی (ع)

متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان دخترانه سما 1

ستايش براري بورخيلي

1387/01/08

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

زهرا پازكي

1384/01/08

دبستان دخترانه سما 1

آيلين كبيري كناري

1390/01/07

هنرستان پسرانه سما

اميرحسين طالبي گردرودباري

1381/01/08

هنرستان پسرانه سما

عباس مسروري كفشگري

1380/01/07

دبستان پسرانه سما 2

محمدامين محمودي

1387/01/05

دبستان دخترانه سما 2

رها عباسي اتوئي

1389/01/07

دبستان دخترانه سما 1

نيايش اسماعيلي

1390/01/04

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

وانيا خليلي كلاريجاني

1384/01/01

دبستان دخترانه سما 2

صبا كارگرعلي آبادي

1387/01/06

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

اميرحسين نوروزي

1384/01/05

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

كوثر تاري حاجيكلائي

1385/01/02

دبستان پسرانه سما 2

اميرمحمد حيدري

1389/01/01

دبستان پسرانه سما 2

اميرحسين انوري فر

1388/01/08

دبستان دخترانه سما 1

نيايش بخشي چمازكتي

1390/01/03

دبستان پسرانه سما 2

متين نيكزاد

1391/01/06

دبستان پسرانه سما 2

سيدويهان كاظمي

1389/01/05

دبستان دخترانه سما 1

ملينا نقي پور

1391/01/01

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

آرمين مداح

1382/01/06

دبستان پسرانه سما 2

سامان اميري

1390/01/02