آخرین اخبار مدارس


تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبیرستان دوره دوم دخترانه

دبیرستان دوره دوم دخترانه

دبیرستان دوره دوم دخترانه

دبیرستان دوره دوم دخترانه

دبیرستان دوره اول دخترانه

دبیرستان دوره اول دخترانه

دبیرستان دوره دوم دخترانه

دبیرستان دوره دوم دخترانه

دبیرستان دوره اول دخترانه

دبیرستان دوره اول دخترانه

دبیرستان دوره دوم دخترانه

دبیرستان دوره دوم دخترانه

دبیرستان دوره دوم دخترانه

دبیرستان دوره دوم دخترانه

دبیرستان دوره دوم دخترانه

دبیرستان دوره دوم دخترانه

دبیرستان دوره دوم دخترانه

دبیرستان دوره دوم دخترانه

دبیرستان دوره اول دخترانه

دبیرستان دوره اول دخترانه

دبیرستان دوره دوم دخترانه

دبیرستان دوره دوم دخترانه

دبیرستان دوره دوم دخترانه

دبیرستان دوره دوم دخترانه

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبستان دخترانه 2

حضرت موسی و بهانه بنی اسرائیل

عزت سنایی راد

داستان مذهبی

دبستان دخترانه 2

دعوا

استن و جن برنشتاین

داستان های حیوانات

دبستان دخترانه 2

قصه های طلایی

سید حیدر ناصری

داستان آموزنده

دبستان دخترانه 2

سرماخوردگی - مدرسه بهداشت 2

زهره فیض آبادی

داستان حیوانات

دبستان دخترانه 2

آب

واحد تحقیقات

آب

دبستان دخترانه 2

نحوه رشد قورباغه ها

آنجلا رویستون

قورباغه ها

دبستان دخترانه 2

دایره المعارف جهان

رویا خوبی

جهان

دبستان دخترانه 2

آموزش مشاغل به خردسالان

فریبرز میثاقی

مشاغل-شعر

دبستان دخترانه 2

چهارده معصوم

حسین فتاحی

زندگی امامان

دبستان دخترانه 2

دخترک کبریت فروش

ت.امیر خسروتاج

داستان تخیلی

دبستان دخترانه 2

قصه های حیوانات در قرآن قوچ آسمانی

عبدالودودامین

قصه حیوانات

دبستان دخترانه 2

عصریخبندان

ت.شادی آل آقا

داستان تخیلی

آخرین افتخارات مدارس


دبستان دخترانه 2

راتا رضایی

مسابقه: رسش مهر ریاست دانشگاه آزاد اسلامی

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه

فاطیما عنایتی

مسابقه: جشنواره نوجوان سالم - روزنامه دیواری

رتبه: اول

هنرستان پسرانه

همایون رحیمی

مسابقه: طراحی

رتبه: اول

دبستان دخترانه 1

گروهی

مسابقه: سرود همگانی

رتبه: سوم

دبیرستان دوره اول دخترانه

یکتا حسین زاده

مسابقه: نمایش عروسکی

رتبه: اول

دبستان پسرانه 2

ارتین مصلحی

مسابقه: ریاست جمهوری

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول دخترانه

زهرا گلزاری

مسابقه: سعدی شناسی

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه

یاسمن قاسمی

مسابقه: جشنواره نوجوان سالم

رتبه: اول

دبستان دخترانه 1

آوا خستو

مسابقه: مسابقات قصص پیامها و سور قرآنی

رتبه: رتبه برتر

دبیرستان دوره اول دخترانه

حنانه عنایتی

مسابقه: طرح قدس (انشاء نماز )

رتبه: دوم

دبستان دخترانه 1

آوا خستو

مسابقه: مسابقات قصص پیامها و سور قرآنی

رتبه: رتبه برتر

دبیرستان دوره اول دخترانه

صبا احمدی

مسابقه: والیبال

رتبه: اول


تحقیق و پروژه دانش آموزان


دبیرستان دوره دوم دخترانه

الهه معینی

حذف آلودگی آب

دبیرستان دوره دوم دخترانه

آیدا صمدائی

زندگینامه امام علی (ع)

متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان پسرانه 2

طاها خانلري كوچكسرائي

1387/06/31

دبیرستان دوره اول پسرانه

بنيامين دماوندي

1385/06/24

دبستان دخترانه 2

حسنا دل آويز

1392/06/31

دبیرستان دوره اول دخترانه

سيده نگار موسويان

1384/06/24

دبستان دخترانه 1

ياس كريمي كوتنائي

1388/06/31

دبستان پسرانه 2

ابوالفضل شاكري لموكي

1389/06/29

دبیرستان دوره اول پسرانه

مهدي رضازاده

1384/06/28

دبستان دخترانه 2

تمنا تبريزي

1387/06/28

دبستان پسرانه 2

سيدباراد مطهري طبري

1391/06/29

دبیرستان دوره اول پسرانه

ابوالفضل عادلي

1384/06/27

دبیرستان دوره دوم دخترانه

كوثر پردل

1380/06/30

دبیرستان دوره اول پسرانه

آرمين مهدي تربتي

1384/06/27

دبستان دخترانه 1

كياناز حسين پور

1388/06/31

دبستان دخترانه 2

آوين اسمعيلي

1389/06/23

دبستان دخترانه 1

فاطيما بابائي

1392/06/31

دبیرستان دوره دوم دخترانه

هانيه سوزني

1380/06/26

دبستان دخترانه 2

سيده فاطمه ظفرميرمحمدي

1387/06/23

دبستان پسرانه 2

اميرمحمد فهيمي سيف كتي

1391/06/30

دبستان دخترانه 2

هلنا قاسمي

1386/06/29

دبستان دخترانه 1

سيده سارينا عظيمي

1390/06/24