آخرین اخبار مدارس


01 بهمندبیرستان دوره اول پسرانه سما

08 آباندبیرستان دوره اول پسرانه سما

05 بهمندبیرستان دوره اول پسرانه سما

15 دیدبیرستان دوره اول پسرانه سما

08 دیدبیرستان دوره اول پسرانه سما

20 آذردبیرستان دوره اول پسرانه سما

09 آذردبیرستان دوره اول پسرانه سما

12 مهردبیرستان دوره اول پسرانه سما

10 مهردبیرستان دوره اول پسرانه سما

11 مهردبیرستان دوره اول پسرانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان پسرانه سما 2

دبستان پسرانه سما 2

دبستان پسرانه سما 2

دبستان پسرانه سما 2

دبستان دخترانه سما 1

دبستان دخترانه سما 1

دبستان پسرانه سما 2

دبستان پسرانه سما 2

دبستان دخترانه سما 1

دبستان دخترانه سما 1

دبستان دخترانه سما 1

دبستان دخترانه سما 1

دبستان پسرانه سما 2

دبستان پسرانه سما 2

دبستان دخترانه سما 1

دبستان دخترانه سما 1

دبستان پسرانه سما 2

دبستان پسرانه سما 2

دبستان دخترانه سما 1

دبستان دخترانه سما 1

دبستان دخترانه سما 1

دبستان دخترانه سما 1

دبستان دخترانه سما 1

دبستان دخترانه سما 1

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبستان دخترانه سما 2

شرک ریاضی بلد نیست

فریده میثاقیان

ریاضیات

دبستان دخترانه سما 2

ولخرجی

استن و جن برنشتاین

داستان های حیوانات

دبستان دخترانه سما 2

خورشید توی آسمان

مرتضی خرد نژاد

داستان کوتاه

دبستان دخترانه سما 2

پرندگان

آماندا انیل

پرندگان

دبستان دخترانه سما 2

دی دی دیرکن

تونی گراس

داستان های اجتماعی

دبستان دخترانه سما 2

دردسر با بزرگترها

استن و جن برنشتاین

داستان های حیوانات

دبستان دخترانه سما 2

الاغ گرسنه

هیتر ایمری

داستان های اجتماعی

دبستان دخترانه سما 2

نحوه رشد اسب ها

آنجلا رویستون

اسب ها

دبستان دخترانه سما 2

پرستو و راز مرواریدها

فرناز تواناییان

داستان صدف

دبستان دخترانه سما 2

فلفلی از خواب پا شده باز می گیره بهونهم

زکیه نوروزی

شعر

دبستان دخترانه سما 2

دایره المعارف آتش نشان

آکنس واندویل

آتش نشان

دبستان دخترانه سما 2

نخستین اطلس جانوران

دیوید برنی

دایره المعارف

آخرین افتخارات مدارس


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

مقدسه پاینده

مسابقه: آزمون پیشرفت تحصیلی

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

صبا احمدی

مسابقه: هنر های آوای

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما 1

شروین تاری-عباس غیبی نزاد-علی گرائیلی-بهداد جانباز

مسابقه: دومینو

رتبه: چهارم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

ثنا شکری

مسابقه: آزمون پیشرفت تحصیلی

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

تینا عابدیان

مسابقه: انشاء نماز

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

یلدا شعبانی

مسابقه: قلم فلزی

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما 1

کیان جمشیدی

مسابقه: پرسش مهر ریاست جمهور

رتبه: دوم

دبستان پسرانه سما 2

پرهام صادقی

مسابقه: کاردستی

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما 1

حسین جوادی

مسابقه: کتابخوانی

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

تینا عابدیان

مسابقه: خوشنوسیسی

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

تینا عابدیان

مسابقه: انشاء نماز

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما 1

سید حسین عمرانی

مسابقه: طرح قدس

رتبه: اول


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبیرستان دوره اول پسرانه سما

محمد رضاقلي پور

1382/05/06

دبستان پسرانه سما 2

محمدعلي قاضي زاده قادي

1385/05/02

دبستان دخترانه سما 1

پريا احمدي كمرپشتي

1385/05/03

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

فاطمه توكلي كوچكسرائي

1382/05/01

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

اميرمحمد گودرزيان

1383/05/07

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

مريم گران اوريمي

1379/05/04

دبستان پسرانه سما 1

صيام احمدي كمرپشتي

1388/05/04

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

يكتا ولي

1383/05/05

دبستان دخترانه سما 1

سوگند مهرداد

1387/05/08

دبستان دخترانه سما 2

سلاله كشاورزباحقيقت

1386/05/04

هنرستان پسرانه سما

ماهان اسلامي

1379/05/02

دبستان پسرانه سما 2

حسين نامور

1386/05/08

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

مهنا كمالي

1381/05/06

دبستان دخترانه سما 1

هيدي رحمتي كامل

1385/05/03

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

امير نعمتيان

1379/05/03

دبستان پسرانه سما 2

مبين جعفرنژادهتكه لوئي

1386/05/03

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

فاطمه خوران

1383/05/03

دبستان پسرانه سما 1

اميرحسين دهيني

1386/05/03

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

نگين كاكويي

1380/05/05

دبستان دخترانه سما 1

روشا صالحي

1384/05/03