آخرین اخبار مدارس


13 خردادهنرستان پسرانه سما

24 اردیبهشتدبیرستان دوره اول دخترانه سما

23 اردیبهشتدبیرستان دوره اول دخترانه سما

23 اردیبهشتدبیرستان دوره اول دخترانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان دخترانه سما 1

دبستان دخترانه سما 1

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبستان دخترانه سما 1

دبستان دخترانه سما 1

دبستان دخترانه سما 1

دبستان دخترانه سما 1

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبستان دخترانه سما 1

دبستان دخترانه سما 1

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبستان دخترانه سما 1

دبستان دخترانه سما 1

دبستان دخترانه سما 1

دبستان دخترانه سما 1

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبستان دخترانه سما 1

دبستان دخترانه سما 1

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبستان دخترانه سما 2

ماجرای تکلیف

استن و جن برنشتاین

داستان های حیوانات

دبستان دخترانه سما 1

علوم ترسناک : گیاهان شرور

نیک آرنولد

گیاهان

دبستان دخترانه سما 2

بابی بی باک

تونی گراس

داستان های اجتماعی

دبستان دخترانه سما 2

یک بچه خوب مثل من

هانس ویلهلم

عواطف در کودکان

دبستان دخترانه سما 2

کتاب کار مناسبتهای ملی و مذهبی

منیره غمخوار

مذهبی

دبستان دخترانه سما 2

مشکل در مدرسه

استن و جن برنشتاین

داستان های حیوانات

دبستان دخترانه سما 2

پرتو وحید در اسرار تخت جمشید

علی اکبر بصیری

شعر

دبستان دخترانه سما 2

قلی و جشن تولد

روشنک حیدری

شعر کودکان

دبستان دخترانه سما 2

حضرت عزیر (ع)

اسماعیل هنرمندنیا

قصه زندگی پیامبر

دبستان دخترانه سما 2

گوارش نفرت انگیز

نیک آرنولد

علمی

دبستان پسرانه سما 2

شناخت محیط زیست

امانوئل پارواسین

محیط زیست

دبستان دخترانه سما 2

دود سم دارد

داریوش صادقی-مریم ماستری

آموزش حروف الفبا

آخرین افتخارات مدارس


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

صبا احمدی

مسابقه: موسیقی رشته پیانو

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

یلدا یوشانی

مسابقه: فرهنگی و هنری عکاسی

رتبه: سوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

ستاره معینی

مسابقه: هنر های تجسمی نشریه الکترونیکی

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

زهرا گلزاری

مسابقه: پاسداشت زبان و ادبیات فارسی

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

زهرا محمد پور

مسابقه: طرح قدس قراءت

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما 2

کوثر خالصی دوست

مسابقه: مشاعره

رتبه: دوم

دبستان پسرانه سما 2

ایمان الهی

مسابقه: ترامپولین

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

مهدیس نوروزی

مسابقه: مقاله نویسی

رتبه: سوم

دبستان پسرانه سما 2

آیدین شمس

مسابقه: دست ساخته های دانش آموزی

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

کیمیا رستمی

مسابقه: پرسش مهر سخنوری

رتبه: سوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

یلدا سرمستی

مسابقه: فرهنگی و هنری آکریلیک

رتبه: سوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

عدنا عابدیان

مسابقه: تیاتر عروسکی

رتبه: اول


تحقیق و پروژه دانش آموزان


دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

بیتا صمدائی، زهرا قنبری، سحر السادات علویان

قلب سالم

دبستان دخترانه سما 1

هیدی رحمتی

مکان های دیدنی و تاریخی استان مازندران

دبستان دخترانه سما 1

یاسمین مصطفایی

لباس محلی ایران

متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان دخترانه سما 1

سيده سارينا عظيمي

1390/06/24

دبستان دخترانه سما 1

كياناز حسين پور

1388/06/31

دبستان پسرانه سما 2

يرميا ذبيحي لهمالي

1391/06/30

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

هانيه سوزني

1380/06/26

دبستان دخترانه سما 2

غزل محمدي پاشاكلايي

1386/06/26

دبستان دخترانه سما 2

هلنا قاسمي

1386/06/29

دبستان پسرانه سما 1

بهراد يحيوي كوچكسرائي

1390/06/28

دبستان پسرانه سما 1

فاران بابانژاد

1391/06/29

دبستان پسرانه سما 2

سيدباراد مطهري طبري

1391/06/29

دبستان پسرانه سما 2

كوشان كشاورز

1389/06/30

دبستان دخترانه سما 2

سيده فاطمه ظفرميرمحمدي

1387/06/23

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

ابوالفضل عادلي

1384/06/27

دبستان دخترانه سما 1

راتينا جوادي كوچكسرا

1387/06/26

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

سام باقرزاده

1384/06/31

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

آناهيتا حميديان كوچكسرائي

1382/06/25

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

فاطمه زهرا رضازاده بهنميري

1379/06/29

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

علي افرابندپي

1379/06/28

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

كوثر پردل

1380/06/30

دبستان دخترانه سما 2

كيميا احمدزاده وسطي كلائي

1390/06/30

دبستان پسرانه سما 2

آرشام يعقوب زاده

1389/06/30