آخرین اخبار مدارس


13 فروردیندبیرستان دوره دوم پسرانه

12 فروردیندبیرستان دوره دوم پسرانه

01 اسفنددبستان پسرانه 2

30 بهمندبیرستان دوره دوم پسرانه

29 بهمندبیرستان دوره دوم پسرانه

29 بهمندبستان پسرانه 2

29 بهمندبستان پسرانه 2

29 بهمندبستان پسرانه 2

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبیرستان دوره دوم دخترانه

دبیرستان دوره دوم دخترانه

دبیرستان دوره اول دخترانه

دبیرستان دوره اول دخترانه

دبیرستان دوره دوم دخترانه

دبیرستان دوره دوم دخترانه

دبیرستان دوره دوم دخترانه

دبیرستان دوره دوم دخترانه

دبیرستان دوره دوم دخترانه

دبیرستان دوره دوم دخترانه

دبیرستان دوره دوم دخترانه

دبیرستان دوره دوم دخترانه

دبیرستان دوره اول دخترانه

دبیرستان دوره اول دخترانه

دبیرستان دوره دوم دخترانه

دبیرستان دوره دوم دخترانه

دبیرستان دوره دوم پسرانه

دبیرستان دوره دوم پسرانه

دبیرستان دوره اول دخترانه

دبیرستان دوره اول دخترانه

دبیرستان دوره دوم دخترانه

دبیرستان دوره دوم دخترانه

دبیرستان دوره اول دخترانه

دبیرستان دوره اول دخترانه

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبیرستان دوره دوم پسرانه

وب اپلیکیشن فایروال

رضا اصغری

فناوری اطلاعات

دبستان دخترانه 2

عادت بد

استن و جن برنشتاین

داستان های حیوانات

دبستان دخترانه 2

کوهستان

جکی کف

کوهستان

دبستان دخترانه 2

مجموعه هواشناسی

واحد تحقیقات

هواشناسی

دبستان دخترانه 2

قرآن برای بچه ها

ملیحه ابراهیمی

قرآن احادیث اخلاقی

دبستان دخترانه 2

قصه های حیوانات در قرآن خر حضرت خضر

عبدالودودامین

قصه حیوانات

دبستان دخترانه 2

افشین بابک مازیار

ایرج رامتین

جنبش ها-قیام ها

دبستان دخترانه 2

چراهای شگفت انگیز حمل و نقل

کریستینوفر مینارد

حمل و نقل

دبستان دخترانه 2

یک هفته پیش مامان بزرگ

استن و جن برنشتاین

داستان های حیوانات

دبستان دخترانه 2

حضرت نوح

اسماعیا هنرمندنیا

داستان قرآن

دبستان دخترانه 2

جودی جدی

تونی گراس

داستان های اجتماعی

دبستان دخترانه 2

من دوست دارم

داریوش صادقی-مریم ماستری

آموزش حروف الفبا

آخرین افتخارات مدارس


هنرستان پسرانه

علیرضا صفری

مسابقه: فوتسال

رتبه: دوم

هنرستان پسرانه

مهراب به روز

مسابقه: کتاب خوانی

رتبه: اول

هنرستان پسرانه

مجتبی احسانی

مسابقه: سرود گروهی

رتبه: دوم

هنرستان پسرانه

امیر حسین بی نیاز

مسابقه: رباتیک

رتبه: اول

دبستان دخترانه 2

نیایش غلامیان

مسابقه: پرسش مهر ریاست دانشگاه آزاد اسلامی

رتبه: سوم

دبستان دخترانه 2

سارینا غفوری

مسابقه: بسکتبال

رتبه: سوم

هنرستان پسرانه

علیرضا احمدی

مسابقه: فوتسال

رتبه: دوم

هنرستان پسرانه

علی علیپور

مسابقه: فوتسال

رتبه: دوم

هنرستان پسرانه

امیرحسین ابراهیمی

مسابقه: سرود گروهی

رتبه: دوم

دبستان پسرانه 2

محمد حسین عاشوری

مسابقه: پرسش مهر

رتبه: اول

دبستان دخترانه 2

درسا ذوالفقاری

مسابقه: جشنواره بین المللی پروژه های دانش آموزی سینا

رتبه: رتبه برتر

دبستان دخترانه 2

سیده هستی عسگر زاده

مسابقه: پرسش مهر ریاست جمهوری

رتبه: دوم


تحقیق و پروژه دانش آموزان


دبیرستان دوره دوم پسرانه

رضا اصغرنژاد

مهارت های مطالعه

دبیرستان دوره دوم پسرانه

نیک ذاتی و جمشیدی

سلامت روان و مدرسه کارآمد

دبیرستان دوره دوم پسرانه

امیرحسین آقاجانی - طاها محسنی - ابوالفضل شیرخانی

تاثیر فضای مجازی در سلامت دانش آموزان دبیرستان

دبیرستان دوره دوم پسرانه

امیرحسین آقاجانی

فناوری نانو چیست

دبیرستان دوره دوم پسرانه

طاها محسنی

آسیب شناسی شبکه های اجتماعی در مدارس

متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان دخترانه 2

كيانا سال افزون

1391/01/21

دبستان دخترانه 2

ستايش هادي نژاد

1388/01/18

دبیرستان دوره دوم دخترانه

مهديه عباسپور

1382/01/21

دبستان دخترانه 1

حلما مهرداد

1392/01/20

دبستان پسرانه 2

اميرمحمد برومند

1389/01/17

دبیرستان دوره دوم پسرانه

علي متدين

1382/01/17

دبستان دخترانه 2

سوگل حق دوست وسطي كلائي

1391/01/17

دبیرستان دوره دوم دخترانه

شيوا منصوري حبيب آبادي

1381/01/19

دبستان دخترانه 1

يسنا صالحي نيا

1391/01/22

دبیرستان دوره دوم پسرانه

اميرحسين آقاجاني

1383/01/21

دبستان پسرانه 1

كيان محبي

1390/01/17

هنرستان پسرانه

اميرحسين مرادي فر

1381/01/21

دبستان دخترانه 1

محيا اميري

1390/01/16

دبستان پسرانه 1

آرتا عباسي

1391/01/20

دبستان دخترانه 1

مهسا نوري نژاد

1388/01/18

دبستان دخترانه 2

حديث رزقي كاسكري

1389/01/16

دبستان دخترانه 1

هانا اصغرپور

1390/01/17