آخرین اخبار مدارس


29 دیدبیرستان دوره دوم دخترانه سما

11 دیدبیرستان دوره دوم دخترانه سما

28 آذردبیرستان دوره دوم دخترانه سما

28 آذردبیرستان دوره دوم دخترانه سما

28 آذردبیرستان دوره دوم دخترانه سما

27 آذردبیرستان دوره دوم دخترانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبستان پسرانه سما 2

دبستان پسرانه سما 2

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبستان پسرانه سما 2

دبستان پسرانه سما 2

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبستان دخترانه سما 2

اسب ها

جکی جاف

اسب ها

دبستان دخترانه سما 2

عروسی خاله سوسکه

فاطمه ستاری

داستان حیوانات

دبستان دخترانه سما 2

شتر حضرت صالح

عزت سنایی راد

داستان مذهبی

دبستان دخترانه سما 2

مجموعه حق و حق دار

مژگان میر محمد صادقی

صحیفه سجادیه

دبستان دخترانه سما 2

فتح مکه

سید مهدی آیت الهی

داستان های قرآن

دبستان دخترانه سما 2

جی جی جیغ جیغو

تونی گراس

داستان های اجتماعی

دبستان دخترانه سما 2

حضرت امام موسی کاظم

احسان قنبری

داستان قرآن

دبستان دخترانه سما 2

آموزش مشاغل به خردسالان

فریبرز میثاقی

مشاغل-شعر

دبستان دخترانه سما 2

جالی خجالتی

تونی گراس

داستان های اجتماعی

دبستان دخترانه سما 2

لوک خانه تکانی می کند

جیل مورفی

داستان حیوانات

دبستان دخترانه سما 2

قصه پیامبران حضرت خضر(ع)

مجیدملا محمذی

زندگی پیامبران

دبستان دخترانه سما 2

شاهنامه

زینب سادات طباطبایی

داستان های کوتاه فارسی و حماسی

آخرین افتخارات مدارس


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

یکتا حسین زاده

مسابقه: پرسش مهر-انشاء نویسی

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

نغمه رمضانی

مسابقه: سعدی شناسی- درک مفاهیم

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

مریم علیزاده

مسابقه: موسیقی- تنبک

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما 1

گروهی

مسابقه: نمایش عروسکی

رتبه: سوم

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

کوثر مهجوری

مسابقه: کاراته

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

الهه خدایی

مسابقه: جشنواره خوارزمی- مقاله علمی پژوهشی

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما 1

آیلین طالبی

مسابقه: احکام

رتبه: رتبه برتر

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

تارا اکبری

مسابقه: عکاسی

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

فاطمه جانی

مسابقه: مداد رنگی

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

الهه معینی

مسابقه: نشریه الکترونیکی

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

حنانه احسانی

مسابقه: پرسش مهر-طراحی

رتبه: دوم

دبستان پسرانه سما 1

محمد رضا علیزاده

مسابقه: کتب کتا ب خوانی

رتبه: اول


تحقیق و پروژه دانش آموزان


دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

آیدا صمدائی

زندگینامه امام علی (ع)

متولدین هفته (دانش آموزان)


دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

ترمه قلي پور

1381/10/29

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

امير حسين رمضاني ملك كلائي

1380/10/29

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دلارام رعيت پرورتلوكي

1381/10/30

دبستان دخترانه سما 2

شيدا فلاح نژادواسكسي

1388/10/29

دبستان دخترانه سما 2

حنانه حسين زاده

1386/10/27

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

كيانا دلشاد

1380/10/24

دبستان پسرانه سما 1

اميرمحمد اسلام نظر

1390/10/25

دبستان پسرانه سما 2

ايليا جعفري

1385/10/28

دبستان دخترانه سما 1

فاطيما تقوي چمازكتي

1390/10/27

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

زهرا قنبري كوچكسرائي

1380/10/29

دبستان دخترانه سما 1

سيده سنا ساداتي گل افشاني

1391/10/26

دبستان دخترانه سما 1

يلدا ميرزاجاني

1391/10/24

هنرستان پسرانه سما

اميرحسين محمدي

1379/10/25

دبستان دخترانه سما 2

ترنم باقري

1385/10/27

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

سحرالسادات علويان پطرودي

1380/10/24

دبستان پسرانه سما 2

ابوالفضل فتحي ارطه

1390/10/26

دبستان دخترانه سما 2

هستي ولي زاده

1390/10/28