آخرین اخبار مدارس


27 آذردبیرستان دوره اول دخترانه سما

27 آذردبیرستان دوره اول دخترانه سما

27 آذردبیرستان دوره اول دخترانه سما

26 آباندبیرستان دوره دوم دخترانه سما

26 آباندبیرستان دوره دوم دخترانه سما

26 آباندبیرستان دوره دوم دخترانه سما

23 آباندبیرستان دوره دوم دخترانه سما

23 آباندبیرستان دوره دوم دخترانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبستان دخترانه سما 2

آزمایش های انفجاری

نیک آرنولد

علمی

دبستان دخترانه سما 2

دویدم و دویدم به آسمون رسیدم

راضیه موسوی

شعر تابستان

دبستان دخترانه سما 2

خرمن شعر خردسالان

اسدالله شعبانی

شعر

دبستان دخترانه سما 2

اولین روز مدرسه

استن و جن برنشتاین

داستان های حیوانات

دبستان دخترانه سما 2

مورچه خانم

جیل مورفی

داستان حیوانات

دبستان دخترانه سما 2

قصه های خوب برای بچه های خوب-قصه های مرزبان نامه

مهدی آذریزدی

داستان های کوتاه

دبستان دخترانه سما 2

دایره المعارف نوجوان

صذیقه خداخواه

بدن لنسان

دبستان دخترانه سما 2

دانشمندان زحتمکش -علوم ترسناک

نیک آرنولد

علمی

دبستان دخترانه سما 2

عرشیان

دکتر سید جعفر شهیدی

معرفی کشورهای اسلامی

دبستان دخترانه سما 2

چشم های زلال

فاطمه تفدقی

شعر

دبستان دخترانه سما 2

کلاه قرمزی آتش نشان می شود

محمد علی شیر سوار

آموزشی

دبستان دخترانه سما 2

نخستین اطلس بدن من

دیوید برنی

بدن من

آخرین افتخارات مدارستحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان دخترانه سما 2

نيايش ناصري الاشتي

1387/08/23

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

ثنا شكري اسكندركلائي

1381/08/26

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

مبينا گرائلي

1381/08/29

دبستان دخترانه سما 2

نيوشا محمودي

1389/08/25

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

سلما وطن دوست

1385/08/30

دبستان پسرانه سما 2

ابوالفضل نعمتي

1389/08/29

دبستان دخترانه سما 2

الينا علي نژاد

1391/08/23

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

اميرحسين گلي حاجيكلا

1383/08/30

دبستان دخترانه سما 2

صالحه صادقي قاديكلائي

1389/08/24

دبستان پسرانه سما 2

مطيعا همتي باروق

1390/08/28

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

سارا درويشي نژاد خنار

1382/08/28

دبستان دخترانه سما 2

كوثر رمضاني

1391/08/29

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

شيوا رحماني

1381/08/26

هنرستان پسرانه سما

حسين اكبري اسبوكلائي

1379/08/25

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

كيميا رستمي طارسي

1383/08/27