آخرین اخبار مدارس


01 بهمندبیرستان دوره اول پسرانه سما

08 آباندبیرستان دوره اول پسرانه سما

05 بهمندبیرستان دوره اول پسرانه سما

15 دیدبیرستان دوره اول پسرانه سما

08 دیدبیرستان دوره اول پسرانه سما

20 آذردبیرستان دوره اول پسرانه سما

09 آذردبیرستان دوره اول پسرانه سما

12 مهردبیرستان دوره اول پسرانه سما

10 مهردبیرستان دوره اول پسرانه سما

11 مهردبیرستان دوره اول پسرانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبستان دخترانه سما 2

قصه های خوب برای بچه های خوب-قصه های مرزبان نامه

مهدی آذریزدی

داستان های کوتاه

دبستان دخترانه سما 2

خانواده و خرس ها شبح جنگل

استن و جن برنشتاین

داستان های حیوانات

دبستان دخترانه سما 2

فلش کارت های آموزش ببین و بشناس

سیدعطاالله طباطبایی

الفبای فارسی

دبستان دخترانه سما 2

قصه پیامبران حضرت موسی (ع)

حسین فتاحی

زندگی پیامبران

دبستان دخترانه سما 2

قصه های من و بابام-بابای خوب من

ایرج جهانشاهی

قصه و نقاشی

دبستان دخترانه سما 2

قصه های حیوانات در قرآن خر حضرت خضر

عبدالودودامین

قصه حیوانات

دبستان دخترانه سما 2

تابستان

مصطفی رحمانذوست

شعر تابستان

دبستان دخترانه سما 2

الاغ گرسنه

هیتر ایمری

داستان های اجتماعی

دبستان دخترانه سما 2

دوستان فداکار

امید پناهی آذر

افسانه عام

دبستان دخترانه سما 2

دایره المعارف مصور حیوانات جهان

مارتینو الترز

اطلاعات عمومی

دبستان دخترانه سما 2

دایره المعارف دنیای شب

آکنس واندویل

دنیای شب

دبستان دخترانه سما 2

قصه پیامبران حضرت ابراهیم(ع)

حسین فتاحی

زندگی پیامبران

آخرین افتخارات مدارستحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


هنرستان پسرانه سما

محمدحسين كريم زاده سوادكوهي

1379/07/26

دبستان دخترانه سما 1

هستي حبيب زاده ساروكلائي

1385/07/25

دبستان دخترانه سما 2

نيلياسادات ارفند

1387/07/28

دبستان دخترانه سما 1

معصومه صباغ

1387/07/28

هنرستان پسرانه سما

مهدي فتح تبارفيروزجاه

1379/07/28

دبستان دخترانه سما 1

آناهيتا رمضاني

1388/07/30

دبستان دخترانه سما 2

يسنا تاري حاجيكلائي

1388/07/29

دبستان دخترانه سما 1

مليكا محمودي كوچكسرائي

1388/07/26

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

ثنا ابراهيمي

1382/07/30

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

يلدا سرمستي چمازكتي

1381/07/25

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

يلدا صادقي واسكسي

1381/07/29

هنرستان پسرانه سما

مهرداد رضائي

1379/07/27